Star-light, Natuurgeneeskunde
Praktijk voor Energetische Therapie

 

Paranormale therapie tegenwoordig energetische therapie genoemd, bestaat al erg lang en ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat en elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt. De therapie gaat uit van een holistische visie op gezondheid. Lichaam en geest zijn onderdelen van eenzelfde energetisch systeem. Ziekte wordt in de therapie gedefinieerd als gebrek aan doorstroming in het gehele energetische systeem.

Tijdens de therapie worden geen diagnoses gesteld op het terrein van de reguliere gezondheid en zal nooit reguliere therapie en/of medicatie ontraden of doorkruist worden. Wel zal indien mogelijk, samen gewerkt worden met de reguliere gezondheidszorg. 

Gedurende de behandeling worden blokkades in het energiesysteem van de cliënt waargenomen en geduid met behulp van zogenaamde heldere vermogens (helderzien,- horen, -weten, -voelen, -ruiken en -proeven). Daarna wordt het energiesysteem in balans gebracht, waardoor het zelfgenezend vermogen wordt bevorderd en hersteld.